Blockchain

Blockchain là một sổ cái kỹ thuật số được phân chia hay dễ hiểu hơn là cơ sở dữ liệu trong một mạng. Sổ cái được chia sẻ cho những người tham gia vào mạng lưới. Điều này cho thấy rằng trong toàn bộ hệ thống không phải chỉ có một vị trí duy nhất, một tài liệu có thể làm căn cứ đáng tin (authority) duy nhất, vì những lần sao chép cùng một phiên bản sổ cái được đặt ở nhiều nơi.

Đọc thêm
block-chain
tai-chinh

Tài chính

Fintech là sự kết hợp giữa Finance (tiền tệ, tài chính) và Technology (công nghệ), hiểu nôm na là công nghệ tài chính. Giải thích một cách đơn giản, thì fintech đề cập đến việc tận dụng sự sáng tạo công nghệ để sử dụng trong các hoạt động, dịch vụ tài chính. Fintech không bắt nguồn từ những hệ thống tiền tệ hiện có, mà nó đánh dấu sự xâm lấn của IT vào những hệ thống tiền tệ đó.

Đọc thêm

Năng lượng tái tạo

Năng lượng tái tạo hay năng lượng tái sinh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn như năng lượng mặt trời, gió, mưa, thủy triều, sóng và địa nhiệt. Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần năng lượng từ các quy trình diễn biến liên tục trong môi trường và đưa vào trong các sử dụng kỹ thuật.

Đọc thêm
nang-luong-tai-tao
bat-dong-san

Bất động sản

Thời đại công nghệ hiện nay đã dẫn tới việc kinh doanh bất động sản trở nên tự động hóa, không chỉ tăng cường hiệu quả cùng tốc độ của công việc mà còn giảm thiểu tối đa chi phí và nhân công rõ rệt. Điển hình là trong lĩnh vực bất động sản, chúng ta có thể nhìn thấy các phần mềm quản lý bất động hỗ trợ tối đa cho các công cụ báo cáo và cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết dự án tới các đại lý cùng chủ đầu tư.

Đọc thêm

Giáo dục & Nghiên cứu

EdTech có nghĩa là việc áp dụng công nghệ trong giáo dục. Nó đề cập đến các phần cứng và phần mềm được thiết kế để hỗ trợ việc dạy học của giáo viên khi lên lớp và cải thiện kết quả học tập của học sinh. Các học sinh, sinh viên sẽ sử dụng các thiết bị thông minh của mình để có thể lấy được tài liệu trên cổng thông tin của trường mình hoặc các trường khác. Điều này mang lại cơ hội học tập mở rộng cho các học sinh, sinh viên.

Đọc thêm
THUMBNAIL_artificial-inteligence
he-sinh-thai

Hệ sinh thái

hệ sinh thái công nghệ là một cộng đồng kinh tế được hỗ trợ bởi nền tảng là sự tương tác giữa tổ chức và các cá nhân. Cộng đồng này sẽ là nguồn cung cấp các dịch vụ, sản phẩm có giá trị cho khách hàng và họ là một phần tất yếu của hệ sinh thái. Hệ sinh thái công nghệ có nhiều dạng khác nhau dựa theo từng lĩnh vực riêng biệt, tuy nhiên sự cơ bản là cùng tương trợ, cùng phát triển đưa cả cộng đồng đi lên.

Đọc thêm

Giải trí

Nhu cầu giải trí là động cơ của hoạt động giải trí. Khi xuất hiện nhu cầu giải trí, con người bị thôi thúc hành động để thỏa mãn nhu cầu đó. Nhu cầu giải trí thuộc các bậc cao của thang nhu cầu của con người do không gắn liền với sự tồn tại sinh học mà là sự phát triển, nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần, tự hoàn thiện và tự khẳng định mình.

Đọc thêm
entertaiment
huyen-khong

Huyền học ứng dụng

Huyền học là tiền khoa học và là khoa học huyền bí. Huyền học nghiên cứu về tính biểu tượng tâm linh của mọi sự, đi vào bản chất của mọi hoạt động trong Vũ trụ. Huyền học tìm hiểu về ý nghĩa “ẩn” của một số những điều tưởng chừng như không có ý nghĩa và tập hợp nó lại thành một bộ môn, gọi là huyền môn. Ví dụ như tìm hiểu về các con số – hệ thống Số học, tìm hiểu về biểu tượng của các hình ảnh – xem Tarot, biểu tượng tâm linh học (Tarot Reading và Spiritual Symbology), tìm hiểu về năng lượng tinh thần tác động đến thế giới và hoạt động thể chất

Đọc thêm